PROJEKTY ZREALIZOWANE - PPOR

Title
Przejdź do treści


JAKOŚĆ SAMA SIĘ OBRONI
Projekty zrealizowane

Projekty szkoleniowe realizowane w 2009r

Projekt „Profesjonalny trener – Szkoła nowych możliwości” RZL-POKL 2.2.2-014-15/1/1/0022/2008  Umowa nr. B /09 obsługa logistyczna i administracyjno – biurowa kursu trenerskiego województwo warmińsko-mazurskie. Budżet 61 600,00 PLN okres realizacji 15.05.2009 – 31 01.2010  Firma 2000 Sp. z o.o.

Projekty szkoleniowe realizowane w 2010r

Projekt „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II” nr RZL/POKL 2.1.3-005/1/1009 Umowa Z. Kochanowicz /01/2009 na przeprowadzenie szkoleń,  doradztwa i mentoringu . Budżet 201 730,00 PLN okres realizacji 12.10.2009-15.12.2010r PRO Consulting Przemysław Oborski

Projekt „ Inicjatywa szkoleniowa  w Chorzelach” nr POKL.09.05.00-14- 500/09
Budżet 49 991,60 PLN  okres realizacji 01.01-30.06.2010r MJWPU

Projekt „Oddolna inicjatywa szkoleniowa na wsi” nr POKL.09.05.00-14-495/09
Budżet 49 931,60 PLN  okres realizacji 01.01-30.06.2010r MJWPU

Projekt „ Udokumentuj to co umiesz” nr WND-POKL.09.03.00-20-027/09
Budżet 264 083,20 PLN  okres realizacji 01.01-31.12.2010r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt „Nowa jakość – program szkoleń dla pracowników spółdzielni handlowych  
Nr UDA – POKL.02.01.01–00–378/09  Budżet 67 840,00 PLN okres realizacji 25.02.2010 do 31.03.2011r Firma 2000 Sp. z o. o.

Projekty szkoleniowe realizowane w 2011r

Projekt „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” realizowana na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II” nr RZL/POKL2.1.3-020/1/2009 Budżet 912 396,00 PLN okres realizacji 01.03.2010 do 18.02.2012r Firma 2000 Sp. z o. o.

Projekt „Specjalista ds. funduszy unijnych – szkolenia zwiększające potencjał regionalnych kadr”  Nr UDA-POKL.08.01.01-14-059/09-00. Budżet 57 990,00 PLN okres realizacji 29.07.2010 do 30.04.2011r Firma 2000 Sp. z o. o
 
Projekt „Sami zadbajmy o swoje wykształcenie” nr WND-POKL.09.05.00-20-535/10
Budżet 49 995,80 PLN  okres realizacji 01.03.2011 - 30.06.2011r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekty szkoleniowe realizowane w 2012r

Projekt „Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych” nr POKL.08.01.02-14-132/09 Budżet 3 392 901,14 PLN  okres realizacji 01.01.2011 - 31.12.2012r MJWPU.

Projekt „Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach” nr RZL/POKL2.1.3-006/8/2010 Budżet 207 795,90 PLN  okres realizacji 02.11.2011 - 12.10.2012r

Projekt ”Lokalna integracja społeczna w Kolnie” nr POKL.07.03.00-20-188/11 Budżet 42 114,55 PLN  okres realizacji 01.01-30.06.2012r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt ”Przepis na karierę po 50-tce.Szkolenia dla pracowników branży gastronomicznej” nr POKL.08.01.01-20-239/11 Budżet 201 224,46 PLN  okres realizacji 01.02-30.11.2012r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt „Wspólne szkolenie okazja do integracji” nr POKL.07.03.00-14-111/11
Budżet 49 573,20 PLN  okres realizacji 01.02-31.07.2012r MJWPU

Projekt „Integracja poprzez tradycje” nr POKL.07.03.00-14-112/11
Budżet 45 790,00 PLN  okres realizacji 01.03-31.08.2012r MJWPU

Projekt „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD zaścianek Mazowsza” nr POKL.07.03.00-14-113/11 Budżet 49 834,80 PLN okres realizacji 01.04-30.09.2012r MJWPU

Projekty szkoleniowe realizowane w 2013r

Projekt „Regionalna Kuźnia Zawodów” nr POKL.08.01.02-14-067/10. Budżet 976 000,00 PLN okres realizacji 28.03.2012 – 30.09.2013 Firma 2000 sp. z o.o.

Projekt „Akademia pracowników Spółdzielni 50+” nr POKL.08.01.01-14-307/11. Budżet 46 750,00 PLN okres realizacji 01.11.2012 – 31.07.2013 Firma 2000 sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe nr EFS/K/VIII/1/2012. Budżet 92 672,10 PLN okres realizacji 04.01.2013 – 30.04.2013 WYG International Sp. z o.o.

Projekt „Public Relations w Turystyce – Zintegrowany Dialog z otoczeniem – edycja II” nr POKL.08.01.01-14-094/11-00. Budżet 49 500,00 PLN okres realizacji 28.03.2013 – 30.09.2013 Firma 2000 sp. z o.o.

Projekt „Public Relations w Turystyce – Zintegrowany Dialog z otoczeniem – edycja I” nr POKL.08.01.01-14-091/11-00. Budżet 19 800,00 PLN okres realizacji 06.05.2013 – 31.07.2013 Firma 2000 sp. z o.o.

Projekt „Szkolenia Specjalistyczne”. Budżet 46 800,00 PLN okres realizacji 02.10.2013 – 06.10.2013 Firma 2000 sp. z o.o.

Projekty realizowane w 2014r

Projekt „Analityk finansowe – szkolenia i certyfikacja CFA”- przeprowadzenie kampanii medialnej budżet 3 823,09 PLN okres realizacji 07.01.2014 – 28.02.2014 Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „Eko - aktywni” POKL.02.01.01-00-058/13 – analiza rozwiązań proekologicznych, szkolenia , doradztwo  584 040,00 PLN okres realizacji 03.2014– 06.2015 Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „Studia podyplomowe – rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym” POKL.02.01.01-00-682/13 – usługa cateringowa 252 000,00 PLN okres realizacji 03.2014– 06.2015 Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „BIG – Biogazownie rolnicze w twojej gminie – warsztaty dla urzędników” nr 04/949/Wn-50/EE-SE-KU/D finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki publiczne). – usługa szkoleniowa 114 950,00 PLN okres realizacji 18.04.2014– 30.11.2014 Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „Pierwszy biznes” POKL.06.02.00-30-027/12-00 – członek Komisji Oceny Wniosków budżet 4 000,00 PLN okres realizacji 07.04.2014– 24.04.2014 Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „Pierwszy biznes” POKL.06.02.00-30-027/12-00 – ocena wniosków o wsparcia pomostowe  3 000,00 PLN okres realizacji 05.05.2014– 15.06.2014 Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „Kształcenia zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” POKL.01.03.05-00-029/08 – kursy zawodowe 26 000,00 PLN okres realizacji 05.2014– 11.2014  Danish Technological Institute  sp. z o.o.

Projekt „Ekoinnowacje. Czysty zysk dla Twojej firmy” Nr 948/Wn-50/EE-EE-KU/D finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki publiczne) – usługa szkoleniowa 44 500,00 PLN okres realizacji 01.08.2014– 31.12.2014r  Euto Profit Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Rzeszów

Projekt „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej” – usługa doradcza 25 200,00 PLN okres realizacji 24.09.2014– 12.12.2014  Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Projekt „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”–  przeprowadzenie warsztatów  3 600,00 PLN okres realizacji 10.2014r Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” Troszyn

Projekt „Ekoinnowacje - to się opłaca” POKL.02.02.02-00-376/13 – organizacja szkoleń (sala , catering), doradztwo 51 475,00  PLN okres realizacji 12.11.2014– 30.06.2015 KALATEA Sp. z o.o. Warszawa

Projekty realizowane w 2015r

Projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” realizowany w ramach projektu systemowego PARP  nr 1/65/PDF/2014/POKL/02_03 okres realizacji 01.04.2015– 30.09.2015 EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza Rzeszów.

Projekt „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” –Usługa doradczo-szkoleniowa okres realizacji 12.2014– 05.2015 Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Rzeszów

Projekty realizowane w 2016r
Brak

Projekty realizowane w 2017r – 2018r

Projekt „Własna firma – przepis na sukces na rynku pracy” RPLU.09.0300-06-0080/16-00 – zakładania działalności gospodarczej, szkolenia, doradztwo 4 794 159,56  PLN okres realizacji 01.01.2017– 30.11.2018 Partner wiodący -Truscin Sp. z o.o., Partner Nr 1- PPOR Zdzisław Kochanowicz, Partner Nr 2 – KALATEA Sp. z o.o.

Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” RPOP.7.03.00-16-0019/16 – zakładania działalności gospodarczej, szkolenia, doradztwo 2 938 595.00  PLN okres realizacji 01.01.2017– 30.11.2018 Partner Wiodący -Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Białystok, Partner Nr 1- PPOR Zdzisław Kochanowicz.

Projekt „Własna firma – włącz się zawodowo!” RPLU.09.0300-06-0080/16-00 – zakładania działalności gospodarczej, szkolenia,  doradztwo 3 921 437,34  PLN okres realizacji 01.04.2017– 31.12.2018 Partner wiodący -– KALATEA Sp. z o.o. Partner Nr 1- PPOR Zdzisław Kochanowicz, Partner Nr 2 – Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

Projekt „Prawo budowlane dla praktyków” POWR.02.19.00-00-KB10/16 – organizacja szkoleń ( sala , catering), konsultacje indywidualne 500 512,00  PLN okres realizacji 31.08.2017– 30.06.2018 Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 35-001 Rzeszów ul. Al. Piłsudskiego 40/15

Projekt „Prawo budowlane dziś i jutro” POWR.02.19.00-00-KB11/16 – organizacja szkoleń ( sala , catering), konsultacje indywidualne 566 570,00  PLN okres realizacji 31.08.2017– 31.07.2018 OVE Arup & Partners International Ltd  Sp. z o.o. Oddział w Polsce 00-189 Warszawa ul. Inflancka 4.

Projekt „Akademia rodzinna” – systemowa opieka rodzin – nr umowy Nr ZS - II. 042.1.6.19.2018 z dn. 03.09. 2018 r. 50 668,00 PLN w ramach projektu "Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 4.1: Innowacje społeczne. Okres realizacji 03.09.2018 – 31.12.2018r. Gmina Miasta Radom. PPOR wykonawca. (osoby niepełnosprawne i ich rodziny)

Projekty realizowane w 2019r

Projekt „Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” – nr umowy RPSL. 11.03.00-24-03FO/17-00  347 760,00 PLN realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenie zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. - usługa szkoleniowa (trenerska), usługa zapewnienia sal szkoleniowych z wyposażeniem na potrzeby szkolenia zawodowego,  usługa zapewnienia cateringu obiadowego i kawowego uczestnikom, usługa zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia zawodowego. Okres realizacji 11.02.2019 – 31.03.2020  KALATEA Sp. z o.o. PPOR podwykonawca

 
PPOR Zdzisław Kochanowicz
07-417 Ostrołęka ul. Żeromskiego 88/2
NIP 719-000-00-52
REGON 550328890
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo
Telefon 29 7690462
Fax 29 7690462
PPOR Zdzisław Kochanowicz 07-417 Ostrołęka ul. Żeromskiego 88/2
NIP 719-000-00-52 / REGON 550328890 / Telefon 29 7690462 / Fax 29 7690462

Wróć do spisu treści